Konferencja prorocza // 12.10.2019 Toruń

Zapraszamy do udziału w

KONFERENCJI PROROCZEJ

która odbędzie się w dniu 12 października 2019 r. w KOŚCIELE W TORUNIU!

Paweł apostoł w 1 liście do Koryntian napisał: „Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie o dar proroctwa” [1 Kor 14:1]. Dlaczego te wskazówki są ważne? Czy Bóg naprawdę chce mówić do nas i przez nas? Czy komunikuje się z nami także podczas snów? Czy i jak dar prorokowania funkcjonuje we współczesnym Kościele?

Mamy nadzieję że znajdziemy odpowiedzi słuchając wykładów, świadectw, uczestnicząc w warsztatach. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konferencji!

Jak się zarejestrować?
Wejdź na stronę http://prorokuj.evenea.pl i wykup bilet
uczestnictwa (płatne 10 zł po rejestracji – dane do płatności otrzymasz mailem).

Rejestracja: 10 zł (płatne przelewem po zarejestrowaniu się na tej stronie)
Przelew na konto kościoła: 81 1500 1751 1217 5002 4240 0000
Rejestracja na e-mail (opcjonalnie): rejestracja@kosciolwtoruniu.pl
Tytuł przelewu: Konferencja Prorocza Toruń 2019, imię i nazwisko uczestnika

Potwierdzenie rejestracji nastąpi po dokonaniu zapłaty w terminie do 7 dni od wpłynięcia środków.

 


Harmonogram konferencji:
1. 10.00 – 10.45: Wstęp i uwielbienie
2. 10.45 – 12.00: Pierwszy temat
3. 12.00 – 12.30: Przerwa kawowa (zapewnia organizator w ramach konferencji)
4. 12.30 – 14.00: Drugi temat i część trzeciego
5. 14.00 – 16.00: Przerwa obiadowa (we własnym zakresie uczestników)
6. 16.00 – 17.30: Trzeci temat
7. 17.30 – 18.00: Przerwa kawowa (zapewnia organizator w ramach konferencji)
8. 18.00 – 20.00: Warsztaty

Poruszane tematy:
1. Czym jest proroctwo, zasady prorokowania i charakter osoby proroczej oraz zagrożenia płynące z niewłaściwego prorokowania.
2. Sny i wizje ważnym aspektem sfery proroczej i „językiem Ducha Świętego” w Biblii i w życiu chrześcijanina – przykłady biblijne i świadectwa.
3. Zasady tłumaczenia „nocnych przypowieści”; podstawowe symbole senne zaczerpnięte z Biblii i z codzienności; rodzaje snów i sposoby ich zapisywania.
4. Warsztaty z interpretacji snów. UWAGA: Jeśli uczestnicy warsztatów tłumaczenia snów chcą, by publicznie zinterpretować ich sny, prosimy o przygotowanie snu w formie opowiadania lub odczytu 1 – 2 krótkich snów (max. 3 min.).


Osoba prowadząca:


Iwona Krzemińska to doświadczony usługujący w dziedzinie proroczej, zwłaszcza w interpretacji snów i wizji której uczyła się bezpośrednio od Johna Paula Jacksona. Przez ponad 6 lat była liderem Diakonii Interpretacji Snów przy Kościele Chrześcijańskim „Wieczernik” w Kielcach. Swoim darem usługiwała przez około 16 lat w licznych wspólnotach i kościołach w Polsce i poza jej granicami, podczas różnego rodzaju konferencji, obozów chrześcijańskich służąc w tzw. zespołach proroczych. Była jedną z usługujących podczas Obozu Proroczego Ryszarda Krzywego. Od kilku lat współpracuje też z Piotrem Płechą w ramach Misji22:22, posługując na Letniej Szkole Chwały. Jej posługa pomogła wielu ludziom a nawet wspólnotom w podjęciu właściwych życiowych i duchowych decyzji. Rozumienie snów i wizji oraz umiejętność słuchania Ducha Świętego pomaga jej także w modlitwie wstawienniczej o uwolnienia i uzdrowienia. Na co dzień pracuje w szkole jako nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz. Iwona podkreśla że nie ma gotowych zasad dotyczących interpretacji snów, a pogłębianie osobistej relacji z Bogiem i studiowanie Biblii stanowi podstawę właściwego ich tłumaczenia. Przestrzega przed tworzeniem „schematów interpretacyjnych” lub „senników” chrześcijańskich. Jeden ze szczególnie obdarowanych tłumaczy snów w Biblii-Józef, wiedział że „…do Boga należy wykład.”

Zgodnie ze Słowem Bożym w czasach ostatecznych Bóg coraz częściej będzie przemawiał w taki właśnie sposób-poprzez słowa prorocze, sny i wizje.