Historia zboru

W sierpniu 1994 r. odbyła się pierwsza ewangelizacja, zorganizowana w Toruniu przez Misję Krajową Kościoła Zielonoświątkowego. Od września tego roku nowo powstałym punktem misyjnym opiekował się diakon Waldemar Wojna, który zamieszkał wraz z żoną Ewą w naszym mieście. Zalążek zboru stanowiły trzy rodziny: Ewa i Waldemar Wojna, Sylwia i Ryszard Sikorowscy oraz małżeństwo Kilanów – Agnieszka i Dariusz.

W październiku 1994 r. mała społeczność uzyskała status filii Kościoła Zielonoświątkowego.

20 listopada 1996 r. został utworzony zbór. Potwierdzeniem tego faktu jest wpis do rejestru zborów Kościoła Zielonoświątkowego.

W marcu 1999 r. opiekę nad społecznością objął, pełniący obowiązki pastora, Jacek Kozielski, który – wraz z żoną Ewą i dwiema córkami – mieszkał wtedy w Ciechocinku. W tym czasie pastorem ex officio zboru był Tomasz Ropiejko, obecnie pastor zboru w Gdańsku, członek Naczelnej Rady Kościoła.

1 października 2000 r. Jacek został ordynowany na diakona Kościoła Zielonoświątkowego i wprowadzony w urząd pastora zboru. Uroczystość prowadzili prezbiterzy Mieczysław Czajko i Józef Suski.

1 grudnia 2005 r. pastorem zboru został prezbiter Marek Kozłowski, pełniący również funkcję członka prezydium NRK oraz prezbitera okręgowego. Uroczystość wprowadzenia Marka Kozłowskiego na urząd pastora naszego zboru prowadził prezbiter Marek Kamiński, dziś piastujący funkcję prezbitera naczelnego, biskupa Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

1 września 2011 r. po ponad 5-letniej służbie pożegnaliśmy pastora Marka Kozłowskiego, a jego obowiązki, do czasu wyboru nowego pastora, przejął Tomasz Ropiejko.

19 grudnia 2011 r. nowym pastorem zboru został brat Ryszard Sikorowski, dotychczasowy pastor zboru KZ w Rypinie.

W PAŹDZIERNIKU 2014 R. PLANOWANE SĄ UROCZYSTE OBCHODY ISTNIENIA SPOŁECZNOŚCI KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO W TORUNIU.

W czasie istnienia zboru do społeczności przyłączyło się wiele osób z Kościoła Chrześcijańskiego w Toruniu oraz niezarejestrowanego zboru w Chełmży.

Na przestrzeni lat zbór wynajmował różne obiekty, by móc organizować spotkania: pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 1 na Starówce, kaplicę przy ul. Juliusza Słowackiego, piętro w kamienicy przy ul. Kazimierza Jagiellończyka, jedną kondygnację w budynku przy ul. Dziewulskiego. Aktualną siedzibą zboru są pomieszczenia przy ul. Skłodowskiej-Curie, na terenie zakładu Tofama.

Dziś, po niemal dwudziestu latach istnienia, prawie stuosobowy zbór prowadzi różnego rodzaju służby (Kurs Alfa, szkółka niedzielna dla dzieci, spotkania dla młodzieży, małżeństw i rodziców, grupy domowe, zespoły muzyczne).

W ramach działań zboru funkcjonują stowarzyszenia o charakterze stricte zielonoświątkowym, tj.: Royal Rangers, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Coffee House.

Zbór ma osobowość prawną zagwarantowaną w Ustawie o Stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego.