Kim jesteśmy?

Kościół w Toruniu jest społecznością, która wierzy w Boga i w to, że Bóg każdego dnia jest taki sam. On ma moc, żeby uzdrawiać, czynić cuda, uwalniać z nałogów i przemieniać życie ludzi. Kochamy Jezusa i pragniemy postępować zgodnie z tym, czego nauczał, będąc na ziemi. On obdarzył nas ogromna miłością, zaakceptował nas takim,i jakimi jesteśmy, wybaczył nasze grzechy i dał obietnicę wspaniałego życia, nie tylko tutaj na ziemi, ale również życia wiecznego. Właśnie dzięki wierze w Jezusa nasze życie dzisiaj ma sens, konkretny cel, a my możemy być pełni pasji, radości i entuzjazmu.

Spotykamy się każdego tygodnia, żeby wspólnie wyrazić swoją wdzięczność za to, co Bóg robi w naszym życiu. Staramy rozwijać swoje talenty i zmieniać świat wokół nas na jeszcze piękniejszy. Pomagamy sobie nawzajem i staramy się, aby każdy miał świadomość tego, jak ogromną wartość ma nie tylko w naszych oczach, ale przede wszystkim w oczach Boga. Wierzymy, że nie ma nikogo, kto przez przypadek urodził się na tej ziemi. Bez względu na wiek, pochodzenie, stan społeczny czy materialny – wszystkim pragniemy okazywać taką samą miłość, jaką Bóg nam okazał.

Jesteśmy otwarci na każdą osobę i bardzo chcemy, aby wszyscy czuli się u nas jak w ciepłym, rodzinnym domu. Wierzymy, że kościół to nie tylko budynek lub organizacja, ale to właśnie rodzina, której każdy z nas jest częścią.