W co wierzymy?

Oficjalne wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego

PISMO ŚWIĘTE. Tam znajduje się Słowo samego Boga. Napisali je ludzie, ale pod natchnieniem doskonałego i nieomylnego Ducha Świętego. Biblia jest środkiem do poznania Boga. Wierzymy, że tym, którzy chcą Boga osobiście doświadczyć i prawdziwie spotkać, Duch Święty ukaże Słowo Boże w jego duchowym wymiarze i odkryje przed nimi wszystko, co wydawało się do tej pory tajemnicą.

TRÓJCA ŚWIĘTA. Jak wszyscy ewangeliczni chrześcijanie wierzymy w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa i w działanie Ducha Świętego. Rezygnujemy przy tym z wszelkiego pośrednictwa, kierując modlitwy bezpośrednio do Boga, w imieniu Jezusa Chrystusa, wierząc, że są one wypowiadane w Duchu Świętym.

JEZUS CHRYSTUS. Wierzymy, że jest Synem Boga, poczętym przez Ducha Świętego. 2000 lat temu chodził po ziemi, realizując wolę swojego Ojca – wielki plan miłości. Grzech oddziela człowieka od Boga. Gdyby nie to, że Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy każdego człowieka, ponosząc śmierć na krzyżu, nie byłoby dla nas żadnego ratunku, co znaczy, że wraz ze śmiercią na ziemi kończyłoby się jakiekolwiek życie. Jest jednak zupełnie inaczej. Dla tych, którzy uwierzą w Jezusa, śmierć będzie tylko przejściem do innego świata – lepszego, w którym nie istnieje czas, cierpienie, choroby… Dlatego pragniemy spotkać się twarzą w twarz z Bogiem, który tak bardzo nas kocha, że przygotował nam dom w niebie, u boku swojego Syna.

POJEDNANIE. Dzięki wierze w ofiarę Jezusa Chrystusa usunięte zostaje to wszystko, co oddzielało nas od Boga. Stajemy się: usprawiedliwieni, co oznacza, że Bóg nie pamięta naszych grzechów, nawet tych, które popełnimy w przyszłości; odrodzeni, bo otrzymujemy nowe życie, które od tej pory będzie życiem według Bożych standardów; usynowieni – Bóg nazywa nas swoimi dziećmi i przekazuje nam całe swoje dziedzictwo, wszystko co jest w Nim cennego; święci w oczach Pana.

JEDEN KOŚCIÓŁ. Nie budynek, a wspólnota ludzi powołanych do wiecznego życia, którą założył sam Jezus Chrystus. Bóg tak to zaplanował, aby każdy członek tej trwałej społeczności miał do spełnienia inną funkcję. W ten sposób, w dążeniu do wspólnego celu, możemy służyć sobie nawzajem, doskonale się uzupełniając.

CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM. Każdy, kto odda Bogu swoje życie, pozwalając się prowadzić, zostanie przemieniony w duchu. W wierzącym zamieszkuje i wyzwala swoją moc ten sam Duch, który wzbudził Chrystusa z martwych. Duch Święty sprawia, że człowiek może otrzymać duchowe dary Bożej łaski, m.in. mówienie innymi językami, prorokowanie, uzdrawianie.