Grupy domowe

CO TO SĄ GRUPY DOMOWE?

Życie Kościoła nie ogranicza się tylko do niedzielnych nabożeństw i organizowanych przez Kościół imprez. Każdy z członków ma możliwość uczestnictwa w spotkaniach tzw. grup domowych w ciągu tygodnia. Jak sama nazwa wskazuje, spotkania te odbywają się w prywatnych mieszkaniach, w miłej atmosferze, z reguły raz w tygodniu, o ustalonej i dogodnej dla wszystkich porze. Grupy liczą zwykle od 6 do 8 osób, a spotkania prowadzone są przez lidera grupy domowej. W Zborze KZ w Toruniu funkcjonują grupy koedukacyjne.

Po co się spotykamy?

Spotkania tego typu pozwalają na budowanie relacji pomiędzy członkami zboru. W naturalny sposób uczestnicy grup domowych stają się partnerami w modlitwie, wspierającymi siebie nawzajem w osobistych zmaganiach. Spotkania to także czas dzielenia się Bożym Słowem i praktycznymi wskazówkami, jak stosować w codziennym życiu zawarte w nim prawdy. Dają też sposobność odkrycia Bożego obdarowania i powołania do poszczególnych służb w Kościele. Podczas spotkań zawsze jest czas na wspólną modlitwę, zaś ich mniej formalny charakter sprzyja atmosferze otwartości i daje możliwość rozwoju wszystkich członków grupy.

Podsumowanie

Grupy domowe to jedna z priorytetowych dziedzin życia Zboru KZ w Toruniu. Włączając się w tę formę aktywności, uczestnicy spotkań mają możliwość rozwijania własnego życia duchowego, realizowania wspólnych celów oraz budowania autentycznych i żywych relacji z innymi członkami społeczności. Często właśnie w tych okolicznościach rozpoczynają się przyjaźnie, trwające potem długie lata. Z drugiej strony, wszystkie nasze grupy domowe są integralną częścią całości, a rozwój poszczególnych członków wpływa na budowanie całego zboru.

Wykaz obecnie funkcjonujących grup domowych: 

   LIDER TERMIN SPOTKAŃ MIEJSCE
grupa domowa Danuta Zdrojewska czwartek, 18:30 Bydgoskie Przedmieście
grupa domowa Katarzyna Wróblewska piątek, 18:00 Na Skarpie
grupa domowa Aleksandra Włodkowska piątek, 17:00 Rubinkowo II
grupa domowa Sylwia Widomska termin ruchomy Winnica
grupa domowa Barbara Widlińska co drugi piątek, 18:30 miejsce ruchome
grupa Royal Rangers Krzysztof Fiszer co drugi czwartek, 20:00 Bydgoskie Przedmieście
grupa szkółki niedzielnej Anna Kasprowicz co drugi tydzień – umownie Koniuchy

ABY UZYSKAĆ BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PASTOREM!

Telefon: 508 069 228