Royal Rangers

Royal Rangers jest chrześcijańską służbą, mającą wpływ na kształtowanie kolejnych pokoleń przywódców w szeregach Jego Królewskiej Mości, Króla Królów. Royal Rangers POLSKA to, jak sama nazwa wskazuje, również ogólnopolska organizacja skautowa, będąca organizacją pożytku publicznego. Jesteśmy częścią ponad 150-tysięcznej grupy ludzi, działającej od 1962 roku w ponad 80 krajach.

Nasz cel to wychowanie, które obejmuje fizyczny, psychiczny, społeczny, duchowy rozwój dzieci i młodzieży w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi, patriotycznymi i obywatelskimi. Ponad wszystko zaś pragniemy zdobyć ich serca dla Jezusa Chrystusa tak, by trwały przy Nim, służąc Mu wiernie całe życie.

Jako instruktorzy Royal Rangers poświęcamy samych siebie, by zrealizować powyższe cele w atmosferze wsparcia i przyjaźni. Rozwijamy się i dokształcamy, by móc jak najlepiej służyć młodym adeptom. Wspólnie organizujemy takie formy spędzania czasu dla dzieci, jak: obozy, wędrówki, majsterkowanie, muzykowanie, różnego rodzaju sporty i wiele, wiele innych.

Wykorzystujemy dosłownie każdą okazję, by zachęcać do życia opartego na zaufaniu do Boga. Poprzez praktykę kształtujemy charaktery i wskazujemy kierunki, ułatwiające młodym ludziom wzrastanie na prawdziwych mężów i niewiasty Boże. Zgodnie z wiarą, że Bóg obdarza wszystkich swoimi darami, uczymy jak je rozpoznawać, rozwijać i pielęgnować. Uczymy umiejętności przywódczych, pokazujemy, jak pracować w grupie i kiedy podejmować wyzwania, by osiągać stawiane cele.

W efekcie młodzież zdaje sobie sprawę z tego, że życie nie kręci się tylko wokół nich. Właśnie wtedy my, instruktorzy, dajemy im pole do działania – pomagania innym – pobudzając postawy i zachowania godne osoby, której całe życie ma być służbą Bogu, Kościołowi i bliźniemu.

Dzieci dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebują celu i kierunku dla swojego życia!

Osoba prowadząca Szczep w Toruniu: Krzysztof Fiszer
Strona ogólnopolska RR: www.royalrangers.pl